Forsiden | Kontakt |

Kære læser

Befolkningsudviklingen i Danmark vil betyde at virksomhederne de næste 20-30 år kommer til at opleve mangel på medarbejdere. Derfor er det på høje tid at opstille scenarier for hvordan virksomhederne kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

I dette nr. af Orientering om ledelse giver vi vores bud på 4 scenarier du kan arbejde med i udformning af en personalepolitik.

Få struktur på ansættelsesinterviewet og få fokus på kandidaternes kompetencer i forhold til de funktioner de skal bestride.

Individuel lederudvikling styrker lederne og er et redskab virksomheden kan bruge til at fastholde de bedste ledere.

Har du implementeret seniorpolitik i din virksomhed? I løbet af de kommende år bliver der blive vendt op og ned på det danske arbejdsmarked. Der
bliver færre unge, og virksomhederne skal vænne sig til at rekruttere fra det grå guld eller ”generation plus” som generationen også kaldes.

Opsigelser koster. Undersøgelser har vist at det kan være fra 20% af lønnen og helt op til fl ere års lønudskrivninger afhængigt af stillingen, derfor skal du
have en strategi for at undgå unødvendige opsigelser.

God læselyst.

FÅ STRUKTUR PÅ DIT ANSÆTTELSESINTERVIEW

Hvis du vil have noget at vide om den ansøger du har inviteret til jobsamtale, skal du nok lige genoverveje om de spørgsmål du stiller er relevante. Noget tyder nemlig på at mange ledere er alt for ustrukturerede i deres jobsamtaler og kommer til at diskriminere ansøgere.Læs hele artiklen

INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING STYRKER LEDERNE

Flere virksomheder tilrettelægger sammen med deres ledere en individuel lederudviklingsplan som gør deres ledere bedre til at udføre deres arbejde og giver dem større arbejdsglæde.

Læs hele artiklen

HAR DU IMPLEMENTERET EN SENIORPOLITIK?

I løbet af de kommende år vil der blive vendt op og ned på det danske arbejdsmarked. Der bliver færre unge, og virksomhederne skal vænne sig til at rekruttere fra det grå guld eller ”generation plus” som generationen også kaldes.

Læs hele artiklen

OPSIGELSER KOSTER...

Det er vanskeligt at sætte kroner og øre på hvad det koster virksomheden når en medarbejder siger op. Nogle undersøgelser har vist at det kan være fra 20% af lønnen og helt op til flere års lønudskrivninger afhængigt af stillingen.

Læs hele artiklen

Læs Orientering om ledelse som pdf

Jeg vil gerne modtage Orientering om ledelse pr. mail

Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:

Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontorer:

Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Gludvej 13
7130 Juelsminde