Forsiden | Ledige stillinger | Kontakt | Karriererådgivning |

EMNEBANK

Vi håndplukker ofte de egnede kandidater i vores emnebank, så hvis du søger et nyt job, kan emnebanken blive en god investering.

Sæt dit CV ind i EMNEBANKEN, så kontakter vi dig når vi skal hjælpe med at besætte en stilling hvor dine kompetencer matcher.

Du skal sende dit CV som en vedhæftet fil (f.eks. word eller pdf) pr. mail til: emnebank

Du må gerne skrive noget om de opgaver du ønsker at arbejde med, og om du har geografiske præferencer, lønforventninger o.l., vi skal være opmærksom på.

Behandling af personfølsomme oplysninger
Vi vil opfordre dig til ikke at angive dit cpr. nr. i de materialer du sender til os. Derfor skal du heller ikke sende hverken eksamensbeviser, strafattester elle andet hvoraf dit cvr. nr. fremgår. Hvis vi skal bruge sådanne oplysninger i en ansættelsessituation, vil vi bede dig have dem med til en samtale eller fremsende dem.

Personoplysninger, vi har om dig, bliver aldrig givet til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering af CV, anmodning om modtagelse af vores nyhedsbrev, køb m.v. hvor vi indsamler oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruger vi til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysninger om dig, som du har fremsendt pr. mail i form af CV, ansøgninger m.v. til stillinger vi medvirker til at besætte, bliver brugt til at få større kendskab til dig i stillingsbesættende øjemed, og disse bliver kun videregivet til vores kunder efter udtrykkelig aftale med dig.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger vi har registreret om dig, skal du rette henvendelse til os på telefon: 29 27 71 88 eller info<at>ht-rekruttering.dk.

I det omfang, vi behandler personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har registreret. Såfremt det viser sig at de oplysninger eller data der bliver behandlet om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger om dig bliver gjort til genstand for behandling eller videresendt til vores kunder.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgiver du til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Høi & Thomassen A/S er godkendt af Datatilsynet
Vi er godkendt af Datatilsynet til at registrere oplysninger i henhold til reglerne i Persondataloven for stillingsbesættende virksomheder. Du kan se vores godkendelse på Datatilsynets hjemmeside.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende kontrolleret for at afgøre om vores oplysninger bliver håndteret forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler af oplysninger om dig via internettet, som du har givet os tilladelse til at videregive til vores kunder i stillingsbesættende øjemed.

Det betyder at der kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger når data bliver sendt og opbevaret elektronisk eller i forbindelse med opbevaring og behandling hos vores kunder.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger bliver slettet efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, bliver afsluttet. Personoplysninger gemmer vi i højst i 6 måneder efter brug, med mindre du tillader fortsat opbevaring.

Efter 6 måneder får du besked pr. mail om du ønsker at forny din godkendelse af at vi opbevarer oplysninger om dig i stillingsbesættende øjemed.

Den hurtige udvikling af internettet betyder at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Senest opdateret: 7. juli 2016.

Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde