Forsiden | Kontakt|

Høi & Thomassen A/S er en rekrutteringsvirksomhed der drives af de to ejere Søren Thomassen og Carsten Høi.

Vi brugere ikke freelance eller andre former for løstansatte.

Vi samarbejder med andre konsulenthuse på områder hvor vi mener det giver vores kunder den bedste ydelse.

Vi har eksisteret siden 1996, og vi beskæftiger os med rekruttering af direktører, funktionschefer, ledere og specialister/generalister til alle brancher og virksomheder i Danmark.

Du bliver en værdsat kunde
I Høi & Thomassen A/S er vi store nok til at hjælpe både små og store virksomheder, og vi er lille nok til at du bliver en værdsat kunde.

Vi har fokus på at finde og håndplukke dygtige og engagerede chefer, ledere og medarbejdere.

Værdier og idegrundlag:
Vi er pålidelige, kvalitetsbevidste og forandringsparate.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele for vores kunder. Vi har fokus på kundernes kultur, forretningingsmæssige behov og processer, og vi ved hvordan vi kan bruge vores viden til at gøre en virkelig forskel.

Målsætning:
Vi vil med udgangspunkt i en konkurrencemæssig fordelagtig prisstruktur fastholde og udbygge vores position inden for rekruttering og ledelsesrådgivning som en eftertragtet og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

KVALITETSSIKRING OG ETISK GRUNDLAG

Forhold til kunde

 • Kundens krav og forventninger er defineret klart inden opgavens start. Aftaler bekræftes skriftligt.
 • Vi påtager os kun opgaver som er etisk forsvarlige og hvor vi har kompetencer.
 • Vi sikrer at vores konsulenter har kendskab til og forståelse for vores forretningsprincipper, etiske retningslinier og værdier.
 • Vi er åbne omkring koncepter og procedurer. Vi evaluerer dem løbende i samarbejde med vores kunder, kandidater og vores konsulenter.
 • Vores konsulenter har underskrevet en erklæring bl.a. om tavshedspligt i forhold til kunder og kandidater.
 • Vi er på forkant med udviklingen inden for vores forretningsområde. Vi kan derfor tilbyde vores kunder og kandidater optimale løsninger.
 • Vi præsenterer kun kandidater hvis kompetencer matcher den opstillede job- og kandidatprofil i forhold til den aktuelle stilling.
 • Vi henvender os ikke aktivt til medarbejdere hos vores kunder i rekrutteringsøjemed i op til 1½ år efter at kunderelationen en ophørt. Hvis en medarbejder hos en af vores kunder selv aktivt reflekterer og søger på en stilling, gælder denne bestemmelse ikke.

Forholdet til kandidat:

 • Vi bekræfter altid modtagelsen af en ansøgning og informerer løbende kandidaten om forløbet af rekrutteringsprocessen.
 • Forholdet mellem kandidat og os er baseret på åbenhed, ærlighed og tillid.
 • Indhentning af referencer sker altid først efter aftale med kandidaten.
 • Vi behandler alle oplysninger om kandidater fortroligt og anvender dem kun i forbindelse med den aktuelle opgave vi har indhentet dem til. Vores retningslinier for behandling af personoplysninger kan ses ved at trykke her
 • Vi respekterer kandidatens krav om fortrolighed og sikrer at der ikke opstår situationer der kan skade kandidaten.
 • Vi giver altid kandidaten en tilbagemelding i forbindelse med personvurderinger, og kandidaten får mulighed for at diskutere resultatet af personvurderingen med os inden den videregives til kunden.
 • Vi behandler alle kandidater individuelt og med respekt og vil altid give en tilbagemelding på rekrutteringsforløbet uanset om kandidaten bliver tilbudt en aktuel stilling eller ej.
 • Vi præsenterer ikke en kandidat for en kunde, eller videregiver oplysninger om en kandidat til en kunde, uden kandidaten har givet sit samtykke hertil.
 • Kandidater vi har præsenteret for en kunde, vil altid kunne få en begrundelse for et eventuelt afslag på en given stilling.
 • Vi accepterer altid en kandidats tilbagekaldelse af en ansøgning uden nærmere forklaring

Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88
@ info <at>ht-rekruttering.dk
CVR 33050356

Revision:
Lægård Revision
Bank:
AL-Bank

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde

Al post skal sendes til hovedkontoret.