Forsiden | Kontakt|
 

KVALITETSSIKRING OG ETISK GRUNDLAG

Forhold til kunde

 • Kundens krav og forventninger er defineret klart inden opgavens start. Aftaler bekræftes skriftligt.
 • Vi påtager os kun opgaver som er etisk forsvarlige og hvor vi har kompetencer.
 • Vi sikrer at vores konsulenter har kendskab til og forståelse for vores forretningsprincipper, etiske retningslinier og værdier.
 • Vi er åbne omkring koncepter og procedurer. Vi evaluerer dem løbende i samarbejde med vores kunder, kandidater og vores konsulenter.
 • Vores konsulenter har underskrevet en erklæring bl.a. om tavshedspligt i forhold til kunder og kandidater.
 • Vi er på forkant med udviklingen inden for vores forretningsområde. Vi kan derfor tilbyde vores kunder og kandidater optimale løsninger.
 • Vi præsenterer kun kandidater hvis kompetencer matcher den opstillede job- og kandidatprofil i forhold til den aktuelle stilling.
 • Vi henvender os ikke aktivt til medarbejdere hos vores kunder i rekrutteringsøjemed så længe kunderelationen eksisterer. Hvis en medarbejder hos vores kunder selv aktivt reflekterer og søger på en stilling, gælder denne bestemmelse ikke.

Forholdet til kandidat:

 • Vi bekræfter altid modtagelsen af en ansøgning og informerer løbende kandidaten om forløbet af rekrutteringsprocessen.
 • Forholdet mellem kandidat og os er baseret på åbenhed, ærlighed og tillid.
 • Indhentning af referencer sker altid først efter aftale med kandidaten.
 • Vi behandler alle oplysninger om kandidater fortroligt og anvender dem kun i forbindelse med den aktuelle opgave vi har indhentet dem til. Vores retningslinier for behandling af personoplysninger kan ses ved at trykke her
 • Vi respekterer kandidatens krav om fortrolighed og sikrer at der ikke opstår situationer der kan skade kandidaten.
 • Vi giver altid kandidaten en tilbagemelding i forbindelse med personvurderinger, og kandidaten får mulighed for at diskutere resultatet af personvurderingen med os inden den videregives til kunden.
 • Vi behandler alle kandidater individuelt og med respekt og vil altid give en tilbagemelding på rekrutteringsforløbet uanset om kandidaten bliver tilbudt en aktuel stilling eller ej.
 • Vi præsenterer ikke en kandidat for en kunde, eller videregiver oplysninger om en kandidat til en kunde, uden kandidaten har givet sit samtykke hertil.
 • Kandidater vi har præsenteret for en kunde, vil altid kunne få en begrundelse for et eventuelt afslag på en given stilling.
 • Vi accepterer altid en kandidats tilbagekaldelse af en ansøgning uden nærmere forklaring.


  Privatlivspolitik - kandidater

  Privatlivspolitik - nyhedsbrevsmodtagere

  Privatlivspolitik - kunderHøi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88
@ info <at>ht-rekruttering.dk
CVR 33050356

Revision:
Lægård Revision
Bank:
AL-Bank

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde

Al post skal sendes til hovedkontoret.