Forsiden | Ledige stillinger | Kontakt | Karriererådgivning | Outplacement |

EMNEBANK

Vi håndplukker ofte de egnede kandidater i vores emnebank, så hvis du søger et nyt job, kan emnebanken blive en god investering.

Sæt dit CV ind i EMNEBANKEN, så kontakter vi dig når vi skal hjælpe med at besætte en stilling hvor dine kompetencer matcher.

Du skal sende dit CV som en vedhæftet fil (f.eks. word eller pdf) pr. mail til: emnebank

Du må gerne skrive noget om de opgaver du ønsker at arbejde med, og om du har geografiske præferencer, lønforventninger o.l., vi skal være opmærksom på.

Behandling af personfølsomme oplysninger
Vi vil opfordre dig til ikke at angive dit cpr. nr. i materialer du sender til os. Du skal heller ikke sende hverken eksamensbeviser, strafattester elle andet hvoraf dit cpr. nr. fremgår med mindre vi udtrykkelig beder dig om det.

Vi registrerer følgende personoplysninger:

Navn
Køn
Alder
Postnr. og by
E-mail-adresse
Fødselsdato
Telefonnummer
Oplysning om civilstand og antal børn.
Oplysning om kompetencegivende uddannelser/kurser
Nuværende og hidtidige ansættelsesforhold
Lønforventning
Evt. Personlighedstest
Evt. Personlige produktionstal

Ovennævnte personoplysninger bliver aldrig videregivet til andre med mindre du selv udtrykkeligt giver dit samtyke hertil i hver enkelt tilfælde.

Vi har med hver enkelt af vores kunder indgået en databehandleraftale, i overensstemmelse med persondataforordningen, vedrørende deres behandling af personoplysninger.

Personoplysninger, vi indsamler og behandler, bliver kun brugt i stillingsbesættende øjemed.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker oplysning om de data, vi har indsamlet og behandlet om dig, skal du rette henvendelse til os på telefon: 29 27 71 88 eller mail til info<at>ht-rekruttering.dk.

Du har i henhold til persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har og hvis det viser sig at disse oplysninger eller data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger om dig, bliver videresendt til vores kunder.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgiver du til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Høi & Thomassen A/S er godkendt af Datatilsynet
Vi er godkendt af Datatilsynet til at registrere oplysninger i henhold til reglerne i Persondataloven for stillingsbesættende virksomheder. Du kan se vores godkendelse på Datatilsynets hjemmeside.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på en server hvor kun medarbejdere hos Høi & Thomassen har adgang. Serveren er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende kontrolleret for at afgøre om vores oplysninger bliver håndteret forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler af oplysninger til vores kunder. Hvis det er teknologisk muligt, vil oplysningerne bliver videregivet i krypteret form.

Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysningerne når data bliver sendt via internettet eller når de bliver behandlet hos vores kunder. For at minimere denne risiko, forlanger vi af alle vores kunde at de medarbejdere der behandlerpersonfølsomme oplysninger omfattet af tavshedspligt.

Du afgiver under alle omstændigheder dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger bliver slettet efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, bliver afsluttet, dog højst i 3 måneder.

Hvis du har registreret dit CV i vores emnebank, vil oplysningerne være registreret der i 6 måneder. Du vil minimum hver 6. måned modtage en mail fra os om du ønsker at forny din registrering.

Du kan se vores privatlivspolitik ved at trykke her.

Senest opdateret:
16. april 2018

Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde