Forsiden | Rekruttering | Ledige stillinger | Kontakt |

OUTPLACEMENT

Høi & Thomassen tilbyder OUTPLACEMENT til afskedigede medarbejdere på alle niveauer i virksomheden.

Uanset hvor længe en medarbejder har været i virksomheden eller hvilken funktion medarbejderen har haft, vil han eller hun ALTID huske HVORDAN
de afskediget, men sjældnere hvorfor.

Outplacement er ikke kun en udgift for virksomheden. Der kan også være en stor lønbesparelse, idet man som f. eks. funktionær har et opsigelsesvarsel
på 3, 6, 9 eller flere måneder og har krav på løn i den udstrækning man lider et tab, fordi der ikke er en ny arbejdsgiver til at betale løn.

Mål
Medarbejderen får realistiske ønsker til et nyt job og til at kunne planlægge sin videre karriere.

I outplacementforløbet er tilknyttet en sparringspartner som via SKYPE-møder yder sparring til medarbejderen.

Proces
Der opstilles et handlingsprogram, som tager udgangspunkt i medarbejderens kompetencer og erfaringer.

Der vil typisk være et ugentligt Skype-møde hvor der følges op på status og opgaver.

Høi & Thomassen gør en proaktiv indsats for at finde et nyt job til din medarbejder.

Indhold
Introduktion/afklaring
Kortlægning af kompetencer og kvalifikationer
Etablering af handlingsplan
Udarbejdelse af CV og kompetenceprofi l/jobsøgningsteknik
Optimering/opdatering/netværk
Jobsamtaletræning
Onboarding

Varighed
Et Outplacementforløb hos Høi & Thomassen tilrettelægges individuelt i forhold til dine og din medarbejders ønsker og den funktion medarbejderen har haft i din virksomhed.

Vi tilbyder outplacement fra 6 samtaler til 12 måneder og ubegrænset kontakt til sparringspartneren i perioden.

Pris
Høi & Thomassen har faste priser på vores ydelser. Vi fakturerer ingen direkte omkostninger i forbindelse med løsning af en opgave. Det betyder at du ikke får ekstraregninger og derfor kender dit budget fra start til slut.

Jeg vil gerne kontaktes for at høre om Høi & Thomassens ydelser.


Karriererådgivning

Høi og Thomassen tilbyder også individuel karriererådgivning og hjælp til jobsøgning.


Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde