Forsiden | Kontakt |

ARBEJMILJØ OG TRIVSEL

Resultatet af en arbejdsmiljøundersøgelse (fysisk og psykisk arbejdsmiljø) skal foretages anonymt for at give mange og ærlige svar og skal derfor helst gennemføres af eksterne konsulenter, som kan sikre anonymiteten.

Undersøgelsesresultatet kan vise behov for ændring af arbejdsmiljø, samarbejdsformer og udvikling af bl.a. ledelse og medarbejdere.

Vi planlægger og projektleder arbejdsmiljøundersøgelser og opfølgning:

  • Udvælgelse af undersøgelsesleverandør, planlægning og gennemførelse af opfølgende aktiviteter
  • MUS – koncept.
  • Ledertræning og opfølgende medarbejderudvikling

HR Rådgivning
Høi & Thomassen tilbyder HR rådgivning og specialviden inden for:

HR processer og administration
Lederudvikling
Fastholdelse af medarbejdere
Organisationsudvikling
Ved organisationsændring

Pris
Høi & Thomassen har faste priser på vores ydelser. Vi fakturerer ingen direkte omkostninger i forbindelse med løsning af en opgave. Det betyder at du ikke får ekstraregninger og derfor kender dit budget fra start til slut.

Høi & Thomassen A/S påtager sig ikke opgaver vi ikke står 100 % inde for. Vi påtager os heller ikke opgaver vi ikke har kompetencer til at løse.

Jeg vil gerne kontaktes for at høre om Høi & Thomassens konsulentydelser.

Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde