Forsiden | Rekruttering | Ledige stillinger | Emnebank | Kontakt |

All-inclusive - Rekruttering, effektivt, gennemskueligt og med garanti

Få bedre kandidater med All-inclusive - Rekruttering.

Med All-inclusive - Rekruttering får du den bedste blandt alle kandidater.

Effektivt
Vi håndplukker de bedste kandidater, laver et personligt og kompetencebaseret interview, tester kandidaterne og indhenter referencer.

Vi præsenterer dig for to-tre kandidater og efter din samtale med dem, beslutter du hvem du vil ansætte.

Gennemskueligt
Fast pris, ingen fakturering af direkte omkostninger, ingen ekstraregninger.

All-inclusive - Rekruttering omfatter

  • Udarbejdelse af virksomhedsprofil
  • Udarbejdelse af job- og kandidatprofil
  • Udarbejdelse af stillingsopslag
  • Markedsføring
  • Udvælgelse af kandidater til samtaler
  • Afholdelse af samtaler
  • Deltagelse i præsentation af kandidater hos kunden
  • Test
  • Referenceindhentning
  • Opfølgning på ansættelse

Virksomhedsprofil:
Høi & Thomassen kortlægger virksomhedens eller afdelingens situation. Vi beskriver de opgaver den nye medarbejder skal løse. Vi beskriver virksomhedens vision for de næste to til fem år. Vi beskriver virksomhedens eller afdelingens kultur og værdisæt.

Job- og kandidatprofil:
Jobprofil:
Sammen med kunden beskriver vi:
Jobbet, de faglige krav til medarbejderen for at vedkommende får succes i stillingen. Den organisatoriske placering i virksomheden. Hvem kandidaten refererer til i virksomheden. Kandidatens nærmeste kolleger.

Kandidatprofil:
Kandidatprofilen er den ideelle kandidats faglighed, personlighed og adfærd samt holdninger og værdier sådan som kunden vurderer disse.
Sammen med kunden beskriver vi:
Hvilken uddannelse og erfaringer den ideelle kandidat skal have. Den adfærd og de værdier en kandidat skal have for at få succes i jobbet/virksomheden.
Eventuelle særlige vilkår eller hensyn bliver identificeret.

Job- og kravprofil
Der bliver lavet en job- og kravprofil der udover job- og kandidatprofilen indeholder oplysninger om virksomheden, dens produkter, markedsforhold, økonomi og ledelse samt hvordan den nye medarbejder vil blive introduceret til virksomheden og jobbet (on-boarding).

Efter særskilt aftale kan Høi & Thomassen udarbejde et forslag til et on-boardingprogram for kandidaten til virksomheden og jobbet.

Markedsføring
Vi markedsfører kundens virksomhed bedst muligt som en del af vores arbejde med at identificere kandidater. Stillingen bliver lagt op på Høi & Thomassens hjemmeside ht-rekruttering.dk

Udvælgelse af kandidater til samtale
Kortlægning af kandidatprofiler
Vi ser på kandidaternes professionelle baggrund og deres personlighed. Vi sigter på at afklare i hvilket omfang kandidaterne vil kunne bestride det aktuelle job. Vi kontakter potentielle kandidater og opfordrer dem til at søge stillingen.

Interviews
Kandidaternes erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund
Gennem dybdegående interviews kortlægger vi kandidaternes professionelle baggrund, deres hidtidige opgaver og ansvar, mål og målopfyldelse mv.

Vi vurderer om kandidaterne matcher de faglige krav og ønsker til personlighed der er beskrevet i job- og kravprofilen og i stillingsopslaget.

Præsentation af kandidater hos kunden
Når vi har gennemført interviews med egnede kandidater, arrangerer vi en første præsentation af max. 3 kandidater for kunden. Mødet finder sted hos kunden.

Mødets formål er at give kunden og kandidat mulighed for at se hinanden an, og ikke mindst for gensidigt at gennemføre en dybere præsentation af sig selv og undersøgelse af modparten.

Test og referencetagning
Mellem første og anden præsentation af kandidater vurderer vi finalekandidaternes personlighed og adfærd i arbejdssituation (PersonProfilAnalyse), LederskabsAnalyse (LA) og udviklingspotentiale (GIA) samt tager referencer.

Høi & Thomassen tager kontakt til personer, kandidaten har opgivet som referencer. Referencer har til formål at undersøge kandidatens forhold i generelle termer, samt at undersøge eventuelle potentielt svage områder, vi er blevet opmærksom på under interviewet.

Garanti
Høi & Thomassen giver 12 måneders garanti på denne rekrutteringsydelse.


Jeg vil gerne kontaktes om All-inclusive - Rekruttering.Høi & Thomassen A/S
Telefon 29 27 71 88

Hovedkontor:
Stakkesund 1
2100 København Ø

Afdelingskontor:
Jens Hansensvej 7
4100 Ringsted

Afdelingskontor:
Gludvej 13
7130 Juelsminde